De Koninklijke Zangmaatschappij DE SCHELDEGALM vierde onlangs haar 160ste verjaardag. 

 

Ontstaan in een periode waarin zingen even belangrijk was als de dorpsfanfare, is zij vrijwel de oudste culturele vereniging van de deelgemeente Moerzeke. 

 

De tijden veranderen, maar het karakter en de ideologie van De Scheldegalm bleven steeds dezelfde. De zangvereniging bestaat nog steeds uitsluitend uit mannenstemmen en zingt nog steeds driestemmige stapmarsen, zoals de oude traditie het wil.

 

Dit wil niet zeggen dat de mannenmaatschappij bang is van een frisse of moderne wind. Niet zelden wordt een totaal ander genre gerepeteerd en dit niet alleen in de Vlaamse taal.

 

since

1852

IMG_3545.JPG

 

 

De zangmaatschappij van vandaag, hoe klein het aantal zangers ook mag zijn, bestaat uit een groep van vrienden die de wekelijkse bijeenkomst beschouwen als een gelukkig samenzijn om de eeuwenlange traditie in ere te houden. Ons oudste lid zingt al meer dan 50 jaar mee!

 

Toen na W.O.II de wereld een totaal ander uitzicht kreeg, ging De Scheldegalm zich ook  profileren onder de vorm van cabaretavonden en variété. Het is deze omwenteling die de vereniging een dubbele identiteit heeft gegeven. 

 

Met een zekere regelmaat wordt de zang gecombineerd met het toneel. Met zang en toneel wil De Scheldegalm een steentje bijdragen in onze huidige culturele samenleving. 

 

Stilaan wordt De Scheldegalm een unicum met het zingen van driestemmige stapmarsen in het Vlaamse cultuurlandschap en daarom zijn we dan ook verheugd, dat we ons 160-jarig bestaan extra in de aandacht kunnen brengen.