top of page

De Koninklijke Zangmaatschappij & Toneelvereniging DE SCHELDEGALM bestaat meer dan 170 jaar en is ontstaan in een periode waarin zingen even belangrijk was als de dorpsfanfare. Zij is op één na de oudste culturele vereniging van Moerzeke.

 

De zangvereniging bestaat nog steeds uitsluitend uit mannenstemmen. 

IMG_3545.JPG

 

 

De zangvereniging van vandaag,  bestaat uit een groep van vrienden die de wekelijkse bijeenkomst beschouwen als een gelukkig samenzijn om de zowel de eeuwenlange tradities in ere te houden, als ook zich te wagen aan een meer hedendaags repertoire, waaronder meezingers. O

Met een zekere regelmaat wordt de zang gecombineerd met het toneel. Met zang en toneel wil De Scheldegalm een steentje bijdragen in onze huidige culturele samenleving. 

bottom of page