top of page

De Koninklijke Zangmaatschappij & Toneelvereniging DE SCHELDEGALM bestaat dit jaar 170 jaar en is ontstaan in een periode waarin zingen even belangrijk was als de dorpsfanfare. Zij is op één na de oudste culturele vereniging van Moerzeke.

 

De zangvereniging bestaat nog steeds uitsluitend uit mannenstemmen en zingt nog steeds meerstemmige stapmarsen, zoals de oude traditie het wil.

Al zijn de tijden veranderd, het karakter van De Scheldegalm bleef deels dezelfde. De “mannenmaatschappij” gaat echter ook graag mee met de tijd en zet regelmatig totaal andere genres op de pupiter en dit niet alleen in de Vlaamse taal.

 

IMG_3545.JPG

 

 

De zangmaatschappij van vandaag, hoe klein het aantal zangers ook mag zijn, bestaat uit een groep van vrienden die de wekelijkse bijeenkomst beschouwen als een gelukkig samenzijn om de eeuwenlange traditie in ere te houden. Ons oudste lid zingt al meer dan 50 jaar mee!

 

Toen na W.O.II de wereld een totaal ander uitzicht kreeg, ging De Scheldegalm zich ook  profileren onder de vorm van cabaretavonden en variété. Het is deze omwenteling die de vereniging een dubbele identiteit heeft gegeven. 

 

Met een zekere regelmaat wordt de zang gecombineerd met het toneel. Met zang en toneel wil De Scheldegalm een steentje bijdragen in onze huidige culturele samenleving. 

 

Stilaan wordt De Scheldegalm een unicum met het zingen van driestemmige stapmarsen in het Vlaamse cultuurlandschap en daarom zijn we dan ook verheugd, dat we ons 170-jarig bestaan extra in de aandacht kunnen brengen.

bottom of page